Zadanie jest współfinansowane ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu

logo pfron tekst prosty
logo stowarzyszenie a jednak
wrocław bez barier
mops logo
niepełnosprawność piktogram

Stowarzyszenie zobowiązuje się zapewnić rozwiązania alternatywne, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem w formie określonej w tym wniosku nie później niż 7 dni przed każdym dniem wyjazdowym pod nr tel. 609 564 844 adres mailowy: biuro.ajednak@o2.pl

Informacja o projekcie / tekst odczytywalny maszynowo

Nadrzędnym celem projektu jest zaspokojenie potrzeb, podniesienie poziomu życia osób niepełnosprawnych intelektualnie, tworzenie warunków zapewniających tej grupie osób uczestnictwo w życiu społecznym  oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu.

Zadanie publiczne zostanie zrealizowane w formie zorganizowania dwóch imprez turystycznych / wyjazdów oraz imprezy rekreacyjno – interakcyjnej / gry tropiącej w przestrzeni miejskiej Wrocławia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Działania te mają na celu rozwijanie kompetencji osobistych oraz aktywności społecznej tych osób:

Wyjazd do Szklarskiej Poręby / 21.10.2023

Wyjazd do Krakowa 18 – 19.11.2023r.

Gra tropiąca po Wrocławiu „Śladami Św. Mikołaja” 09.12.2023r.

Informacja o projekcie / tekst odczytywalny maszynowo (pdf)

Informacja o projekcie / tekst łatwy do czytania i rozumienia ETR

zapraszamy teskt łatwy piktogram
do udziału w projekcie tekst łatwy piktogram
niepelosprawni spotkajmy sie piktogramy
co bedziemy robic piktogram
21.10 piktogram
szklarska poreba piktogram
18-19.11 piktogram
kraków piktogram
09.12 piktogram
gra miejska piktogram

Masz pytania?

pytanie tekst łatwy do czytania piktogram

Zadzwoń: tel. 609 564 844

telefon - piktogram

napisz: biuro.ajednak@o2.pl

email piktogram