16Maj/21
wrocław bez barier

REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZLECANA ZE ŚRODKÓW PFRON – Wyjazdowe zajęcia rozwoju osobistego i społecznego „A JEDNAK”

Nadrzędnym celem projektu jest zaspokojenie potrzeb, podniesienie poziomu życia osób niepełnosprawnych intelektualnie w tym: tworzenie warunków zapewniających osobom niepełnosprawnym równoprawne uczestnictwo w życiu społecznym, wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dążeniu do efektywnegoRead More…