Zadanie jest współfinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

plakat pfron 2024
niepełnosprawność piktogram

Stowarzyszenie zobowiązuje się zapewnić rozwiązania alternatywne, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem w formie określonej w tym wniosku nie później niż 7 dni przed planowanymi zajęciami wyjazdowymi pod nr tel. 609 564 844 adres mailowy: biuro.ajednak@o2.pl

Informacja o projekcie / tekst odczytywalny maszynowo

Projekt zrealizowany zostanie w formie wyjazdu w dniach 23.06. – 02.07.2024r.

W ramach wyjazdu zaplanowano:

zajęcia nabywania kompetencji osobistych

zajęcia nabywania kompetencji  społecznych,

zajęcia interakcyjne,

korzystanie z atrakcji miejscowości Lądek Zdój i okolic.

Miejsce zakwaterowania: Dom Wczasowy APIS  ul. Miła 5, 57-540 Lądek-Zdrój

Osoba do kontaktu: Elżbieta Wawrzyniak tel. 609 564 844, biuro.ajednak@o2.pl

Zapraszamy do galerii zdjęć po zakończonym wyjeździe.

Tekst odczytywalny maszynowo (pdf)

Informacja o projekcie / tekst łatwy do czytania i rozumienia ETR

zapraszamy teskt łatwy etr
do udziału w projekcie tekst łatwy piktogram
niepelosprawni spotkajmy sie etr
zajęcia rozwoju osobistego etr
zajęcia rozwoju społecznego etr

Gdzie jedziemy?

piktogram gdzie etr

Jedziemy do Lądka Zdrój Dom Wypoczynkowy APIS

apis lądek zima 2023

Kiedy jedziemy?

czerwiec 2024 etr

Kiedy jedziemy?

lipiec 2024 etr

Co będziemy robić?

co - piktogram etr

Będziemy uczyć się samodzielności

zajęcia rozwoju osobistego a jednak etr

będziemy razem spędzać czas, uczyć się żyć w społeczeństwie

zajęcia rozwoju społecznego a jednak etr

Masz pytania?

pytanie tekst łatwy do czytania etr

Zadzwoń do: Elżbieta Wawrzyniak tel. 609 564 844

telefon - piktogram

napisz maila do: biuro.ajednak@o2.pl

email piktogram