16maj/21

Rehabilitacja Sołeczna Osób Niepełnosprawnych zlecana ze środków PFRON – Wyjazdowe zajęcia rozwoju osobistego i społecznego “A JEDNAK”

Zadanie jest współfinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nadrzędnym celem projektu jest zaspokojenie potrzeb, podniesienie poziomu życia osób niepełnosprawnych intelektualnie w tym: tworzenie warunków zapewniających osobom niepełnosprawnymRead More…