fundacja auchan logo

„ZACZAROWANI” „Oswoić niepełnosprawność… Oswoić dorosłość…”

Zasadniczym zadaniem projektu było rozwijanie kompetencji intelektualnych, psychoruchowych, społecznych, komunikacyjnych, zaradności życiowej, prowadzące do efektywnego włączania społecznego osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Zadanie zrealizowano poprzez:

wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych w dążeniu do efektywnego pełnienia ról społecznych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

tworzenie warunków zapewniających równoprawne uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym

dążenie do niezależności, samodzielności

podnoszenie świadomości społecznej w zakresie postrzegania, zrozumienia funkcjonowania oraz potrzeb osób niepełnosprawnych.

Projekt został zrealizowany poprzez:

Zakup sprzętu oraz powstanie PRACOWNI ROZWOJU / sala integracji sensorycznej

Zakupiono sprzęt do integracji sensorycznej, w powstałej pracowni prowadzono pracownia zajęcia wspierające rozwój psychoruchowy, emocjonalny

auchan projekt zaczarowani (2)

Zakup sprzętu oraz powstanie PRACOWNI MULTIMEDIALNEJ

Zakupiono tablicę multimedialną, rzutnik, w powstałej pracowni prowadzono pracownia zajęcia wspierające rozwój intelektualny

auchan projekt zaczarowani (1)

TEATR INTEGRACYJNY

Zajęcia teatru integracyjne były prowadzone wspólnie z dziećmi i młodzieżą ze szkół masowych. Odbyło się przedstawienie podczas Finału Projektu.

projekt auchan teatr

Warsztaty dla młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną

Warsztaty prowadzono w dwóch modułach. Były to spotkania stacjonarne dotyczące kompetencji społecznych i zawodowych oraz zajęcia praktyczne na terenie sklepu Auchan Bielany Wrocławskie (wykładanie towaru, segregowanie, zabezpieczanie towaru, obsługa kas)

WARSZTATY DLA RODZICÓW

Odbyły się warsztaty dla rodziców uczestników biorących udział w projekcie, dotyczące nabywania kompetencji społecznych i zawodowych ich dzieci.

projekt auchan warsztaty dla rodzicóe

WARSZTATY DLA PRACOWNIKÓW AUCHAN BIELANY WROCŁAWSKIE ORAZ NAUCZYCIELI I UCZNIÓW SZKÓŁ MASOWYCH

Odbyły się warsztaty dla pracowników Auchan Bielany Wrocławskie oraz nauczycieli i uczniów szkół masowych, dotyczące postrzegania oraz funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną. Podczas  warsztatów dla uczniów wybrani zostali chętni uczniowie do udziału w spotkaniach teatru integracyjnego.

FINAŁ PROJEKTU

Finał projektu odbył się 04.06.2016 na terenie Auchan Bielany Wrocławskie. W ramach finału odbyły się następujące działania:

Przedstawienie teatru integracyjnego

Obsługa kas przez uczestników projektu

Przedstawienie teatru integracyjnego

Proponowane działania były uwieńczeniem prowadzonych zajęć. Pozwoliły uczestnikom na wykorzystanie nabytych kompetencji, umiejętności w działaniu praktycznym, w różnych środowiskach.

Wszystkie prowadzone zajęcia, działania ukierunkowane były  na wspieranie funkcjonowania osób niepełnosprawnych intelektualnie w różnych rolach społecznych oraz w różnych środowiskach. Miały także na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym odnalezienie swojego miejsca w społeczeństwie, a w sobie samym wiarę i siłę. Ważnym elementem projektu była także próba zmiany świadomości społecznej w zakresie postrzegania, zrozumienia potrzeb osób niepełnosprawnych.