wroclaw logo
logo stowarzyszenie a jednak

Wspomnienia z zimowych warsztatów w Dusznikach Zdrój

zimowe warsztaty Duszniki Zdrój 2020 (16)

Nadrzędnym celem projektu było zaspokojenie potrzeb, podniesienie poziomu życia osób niepełnosprawnych intelektualnie,

tworzenie warunków zapewniających tej grupie osób uczestnictwo w życiu społecznym  oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu.

W ramach projektu odbyły się:

zimowe warsztaty Duszniki Zdrój 2020 (28)

Zajęcia nabywania kompetencji osobistych.

zimowe warsztaty Duszniki Zdrój 2020 (10

Warsztaty nabywania kompetencji społecznych

zimowe warsztaty Duszniki Zdrój 2020 (4)

Warsztaty /zajęcia interakcyjne

zimowe warsztaty Duszniki Zdrój 2020 (6)

Korzystanie z atrakcji miejscowości Duszniki Zdrój i okolic

Dodaj komentarz