wrocław bez barier
pfron logo
logo stowarzyszenie a jednak
wrocław bez barier
mops logo

Zadanie jest współfinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Nadrzędnym celem projektu jest zaspokojenie potrzeb, podniesienie poziomu życia osób niepełnosprawnych intelektualnie w tym:

tworzenie warunków zapewniających osobom niepełnosprawnym równoprawne uczestnictwo w życiu społecznym,

wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dążeniu do efektywnego pełnienia ról społecznych oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu,

wspieranie w niezależnym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych, dążenie do ich usamodzielnienia,

podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zrozumienia potrzeb osób niepełnosprawnych oraz współdziałania w rozwiązywaniu ich problemów

Projekt zrealizowany zostanie w formie jednego wyjazdu w dniach 28.06.2021 – 08.07.2021

Miejsce realizacji zajęć wyjazdowych:

Zajęcia wyjazdowe:
Zielona Gospoda, Przesieka ul. Dolina Czerwienia 11