pfron logo
logo stowarzyszenie a jednak
wrocław bez barier
mops logo

Zadanie jest współfinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Nadrzędnym celem projektu jest zaspokojenie potrzeb, podniesienie poziomu życia osób niepełnosprawnych intelektualnie w tym:

zimowe warsztaty Duszniki Zdrój 2020 (14)

tworzenie warunków zapewniających osobom niepełnosprawnym równoprawne uczestnictwo w życiu społecznym

wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dążeniu do efektywnego pełnienia ról społecznych oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu

zimowe warsztaty Duszniki Zdrój 2020 (35)

wspieranie w niezależnym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych, dążenie do ich usamodzielnien

 

 

finał projekt auchan (9)

podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zrozumienia potrzeb osób niepełnosprawnych oraz współdziałania w rozwiązywaniu ich problemó

 

 

piktogram kiedy - dostępność

Projekt zrealizowany zostanie w formie jednego wyjazdu w dniach 28.06.2021 – 08.07.2021

 

 

piktogram gdzie- dostępność

Zielona Gospoda, Przesieka ul. Dolina Czerwienia 1