Stowarzyszenie "A JEDNAK"

 „"'""""Wszystko ma swój początek. Odwieczne prawo życia. Przeżywamy wzloty, przyjmujemy  porażki. Radość, euforia, nostalgia, smutek. Kolejność dowolna, dowolny scenariusz życia. Życia Twojego, Jego czy Mojego. W każdej chwili możesz być na Moim miejscu, a ja na Twoim. Może być ta sama historia, zmienią się tylko imiona. Jestem wrażliwa na Ciebie, chciałabym abyś Ty wrażliwy był na Mnie. To co dajemy innym wraca  do nas.

   strona główna  projekty galeria dokumenty    

  podaruj nam 1 % swojego podatku  
ZACZAROWANI
   
       
Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych zlecana ze środków PFRON – II edycja

Wyjazdowe zajęcia rozwoju osobistego i społecznego "A JEDNAK"
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, wzrostem liczy zakażeń COVID – 19 na terenie kraju,
w tym przypadkami zachorowań w naszym najbliższym otoczeniu  oraz zwiększającymi się obostrzeniami 
nie mamy możliwości zrealizowania zaplanowanego zadania publicznego:
Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych zlecana ze środków PFRON – II edycja
– Wyjazdowe zajęcia rozwoju osobistego i społecznego „A JEDNAK”.

PROJEKT ODWOŁANY ;(
Projekt realizowany będzie w ramach następującego zadania:
zadanie nr 3 prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem oraz z niepełnosprawnością intelektualną,
c) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem oraz z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.
Nadrzędnym celem projektu jest zaspokojenie potrzeb, podniesienie poziomu życia osób niepełnosprawnych intelektualnie, tworzenie warunków zapewniających tej grupie osób uczestnictwo w życiu społecznym oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu.
Cele szczegółowe:
- Rozwijanie kompetencji osobistych w zakresie dążenia do usamodzielnienia oraz wyrabiania zaradności życiowej.
- Rozwijanie kompetencji osobistych w zakresie rozwijania umiejętności komunikacyjnych.
- Rozwijanie kompetencji społecznych w zakresie tworzenia adekwatnego obrazu własnej osoby, podejmowanie się ról społecznych w dostępnym zakresie, pobudzania aktywności społecznej, budowania prawidłowych relacji z drugim człowiekiem, stosowania właściwych zachowań, norm i zasad współżycia społecznego w zależności od miejsca i osób z którymi przebywamy.
- Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zrozumienia potrzeb osób niepełnosprawnych oraz współdziałania w rozwiązywaniu ich problemów
W ramach projektu odbędzie się 5 wyjazdów weekandowych  do Barda w terminach:
17-18.10.2020r.,
24-25.10.2020r.,
07-08.11.2020r.,
14-15.11.2020r.,
05-06.12.2020r.
W ramach każdego wyjazdu planuje się:
1. Zajęcia nabywania kompetencji osobistych
2. Zajęcia nabywania kompetencji społecznych 
3. Zajęcia interakcyjne
4. Korzystanie z atrakcji miejscowości : spacery, wycieczki piesze po okolicy.
 
Wykaz dokumentów do zapoznania się przez uczestników / rodziców / opiekunów:

Klauzula informacyjna

P
rocedura COVID - 19 Stowarzyszenie "A JEDNAK"

Regulamin COVID - 19 DWD Bardo

Regulaminy
    Zmiana siedziby i adresu Stowarzyszenia

      Stowarzyszenie "A JEDNAK"        
ul. Brzeska 9 / 17
50 - 430 Wrocław
Wyjazdowe warsztaty rozwoju osobistego i społecznego "A JEDNAK"
17 - 21.02.2020
                                      

Nadrzędnym celem projektu było zaspokojenie potrzeb, podniesienie poziomu życia osób niepełnosprawnych intelektualnie,

tworzenie warunków zapewniających tej grupie osób uczestnictwo w życiu społecznym  oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu.

W ramach projektu odbyły się:

1. Zajęcia nabywania kompetencji osobistych.

2. Warsztaty nabywania kompetencji społecznych

3. Warsztaty /zajęcia interakcyjne

4. Korzystanie z atrakcji miejscowości Duszniki Zdrój i okolic

▼  zapraszamy do galerii  ▼
 
▼  wideo wspomnienia  ▼
           
 
           
 
Przed nami
Wyjazdowe warsztaty rozwoju osobistego i społecznego "A JEDNAK"
17 - 21.02.2020
                                                      
(NIE) PEŁNOSPRAWNI - SPOTKAJMY SIĘ
07.12.2019r.
   Być we właściwym miejscu, z właściwymi osobami
... BEZCENNE...

Zadanie publiczne zostało zrealizowane w formie:

- WARSZTATU INTEGRACYJNEGO NA TERENIE AUCHAN BIELANY WROCŁAWSKIE

Dajemy innym radość – Każdy może zostać Św. Mikołajem.

- IMPREZY INTEGRACYJNEJ NA TERENIE MINIEUROLANDU W KŁODZKU

zapraszamy do galerii
Zaczarowani ruszają "NORMALKA"
w zasięgu ręki
zaczynamy zbiórkę publiczną

nr zbiórki 2016/209/OR    → 

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie rodziny

i wśród przyjaciół

oraz wesołego „Alleluja”

Fotorelacja z Warsztatów w Dusznikach
przejdź do galerii 
     
Przed nami
Wyjazdowe warsztaty rozwoju osobistego i społecznego "A JEDNAK"
04 - 08.02.2019
W programie:

1. Zajęcia nabywania kompetencji osobistych.

2. Warsztaty nabywania kompetencji społecznych.

4.  Imprezy Integracyjne.

3. Korzystanie z atrakcji Dusznik Zdrój i okolic.

i inne :)

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?
Dlaczego śpiewamy kolędy?   

Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa. 
Dlatego, żeby podawać sobie ręce. 
Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie. 
Dlatego, żeby sobie przebaczać.
Świąteczne prezenty od Auchan Bielany Wrocławski
Dziękujemy pani Adzie Warzycha oraz wszystkim pracownikom Auchan
                                                                              
 Dobiegł końca projekt
Zaczarowani ruszają „Normalka w zasięgu ręki"   
w ramach projektu zrealizowano:
Warsztaty wyjazdowe w
Dusznikach Zdrój 22 - 26.01.2018

Warsztaty wyjazdowe w
Dusznikach Zdrój
25.06-05.07.2018
Warsztaty stacjonarne rozwoju osobistego i społecznego w okresie luty - grudzień 2018r.

Warsztaty praktyczne na terenie
Auchan Bielany Wrocławskie
w okresie luty - grudzień 2018r.
 
Sesja fotograficzna / Wydanie kalendarza  

Akcje społeczne / Zbiórki publiczne 
     
Wyjazdowe warsztaty rozwoju osobistego i społecznego "A JEDNAK"
07 - 09.12.2018r.
Za nami drugi trzydniowy wyjazd warsztatowy. Uczestniczyliśmy w warsztatach rozwoju społecznego, korzystaliśmy z atrakcji Dusznik Zdrój, miejsc publicznych. Przekonaliśmy się także, że każdy z nas może zostać Świętym Mikołajem :)
   15 urodziny Auchan
W dniu 24.11.2018r. z okazji 15 urodzin Auchan sprzedawany był tort urodzinowy. Dochód ze sprzedaży został przekazany na realizację celów Stowarzyszenia. Odbyła się także zbiórka publiczna w ramach projektu
Zaczarowani ruszają „Normalka w zasięgu ręki"
i to co lubimy najbardziej sesja fotograficzna
              
     
Wyjazdowe warsztaty rozwoju osobistego i społecznego "A JEDNAK"
19 - 21.10.2018r.
Za nami pierwszy trzydniowy wyjazd warsztatowy. uczestniczyliśmy w warsztatach rozwoju społecznego, spacerowaliśmy po Parku Zdrojowym, korzystając z miejsc użyteczności publicznej. Wybraliśmy się też w góry do schroniska pod Muflonem.
             
             
       
   
Wyjazdowe warsztaty rozwoju osobistego i społecznego "A JEDNAK"
19 - 21.10.2018r.
07 - 09.12.2018r.

W ramach projektu planuje się:

 1. Zajęcia nabywania kompetencji osobistych / każdego dnia wyjazdowego w czasie pobudki, toalety porannej, wieczornej w czasie posiłków oraz w toku czynności przewidzianych planem dnia

Zasadniczym celem zajęć jest wspieranie w niezależnym funkcjonowaniu, dążenie do usamodzielnienia poprzez wyrabianie zaradności osobistej w zakresie

  - Nabywanie umiejętności z zakresu higieny osobistej, dbania o wygląd zewnętrzny, dostrzeganie potrzeby higieny własnego

     ciała.

         - Nabywanie umiejętności z zakresu samodzielnego ubierania się, właściwego dobierania odzieży.

         - Nabywanie umiejętności z zakresu przygotowywania i spożywania posiłków.

         - Nabywanie umiejętności z zakresu wykonywania prac porządkowych.

         - Nabywanie umiejętności organizowania własnego czasu wolnego.

         - Nabywanie umiejętności gospodarowania oraz posługiwania się pieniędzmi.

 2. Warsztaty nabywania kompetencji społecznych

Zasadniczy celem warsztatów jest podniesienie kompetencji społecznych:

         - „Oto ja” – autoprezentacja.     

         - „Wiem kiedy i dlaczego potrzebuje pomocy, potrafię prosić o pomoc

            -  „Jestem potrzebny”

            -   „Moje role społeczne”.

            -  „Wiem jak się zachować” – scenki sytuacyjne.

 3. Imprezy integracyjne:

Zasadniczym celem jest rozwój stosunków interpersonalnych w grupie, budowanie poczucia własnej wartości oraz empatii m.in.:

        - Dyskoteki

        - Impreza „Każdy może zostać św. Mikołajem – dajemy radość innym”

 4. Korzystanie z atrakcji miejscowości Duszniki Zdrój m.in.:.

         - Wycieczki piesze po szlakach górskich,

       -  Spacery po Dusznikach Zdrój,

        - Korzystanie z miejsc użyteczności publicznej.

                     
Wszystko co dobre szybko się kończy .... Za nami 11 dni warsztatów wyjazdowych w Dusznikach Zdrój. Uczestniczyliśmy w warsztatach,
pokonywaliśmy szlaki górski, poznawaliśmy atrakcje Dusznik Zdrój, bawiliśmy się na imprezach integracyjnych, aktywnie spędzaliśmy czas m.in. w kręgielni i na basenie.
Zapraszamy do galerii  
                
Za nami 5 miesięcy wspólnych spotkań podczas warsztatów stacjonarnych oraz warsztatów praktycznych
w Auchan Bielany Wrocławskie. doskonaliliśmy nasze kompetencje osobiste, społeczne i emocjonalne. Rozwijaliśmy umiejętności
samoobsługi i zaradności życiowej. cieszyliśmy sie wspólnie spędzonym czasem. Po wakacjach czekają nas kolejne
warsztaty i sesja fotograficzna :)
Zapraszamy do galerii z warsztatów
Wyjazdowe warsztaty rozwoju osobistego i społecznego
 "A JEDNAK"
25.06.2018 - 05.07.2018
              
Nadrzędnym celem projektu jest zaspokojenie potrzeb oraz podniesienie poziomu życia osób niepełnosprawnych intelektualnie z uwzględnieniem profilaktyki zdrowotnej. Zasadne staje się wiec, stworzenie takich warunków, aby osoby te „żyły ze społeczeństwem
i w społeczeństwie”, a nie obok niego. Tylko
takie podejście likwiduje negatywne skutki życia w izolacji.
W ramach projektu planuje się:

1. Zajęcia nabywania kompetencji osobistych.

2. Warsztaty nabywania kompetencji osobistych.

3. Warsztaty nabywania kompetencji społecznych.

4.  Imprezy Integracyjne.

5. Zajęcia w grupach.

6. Korzystanie z atrakcji Dusznik Zdrój i okolic.

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie rodziny

i wśród przyjaciół

oraz wesołego „Alleluja”

  Zaczarowani ruszają „Normalka w zasięgu ręki"

projekt realizowany w 2018r. w ramach grantu otrzymanego z Fundacji Auchan w kwocie 10 000 euro
Działania do zrealizowania w ramach projektu:
Warsztaty wyjazdowe w Dusznikach Zdrój 22 - 26.01.2018 Warsztaty stacjonarne rozwoju osobistego i społecznego w okresie luty - grudzień 2018r. Warsztaty praktyczne na terenie
Auchan Bielany Wrocławskie
w okresie luty - grudzień 2018r.
Warsztaty wyjazdowe VI / VII 2018 Akcje społeczne / Zbiórki publiczne Sesja fotgraficzna
Wydanie kalendarza
Warsztaty wyjazdowe w Dusznikach Zdrój 22 - 26.01.2018


zapraszamy do galerii ▲
 
Świąt białych, pachnących choinką, skrzypiących śniegiem pod butami, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, pełnych niespodziewanych prezentów. Świąt dających radość i odpoczynek, oraz nadzieję na Nowy Rok, żeby był jeszcze lepszy niż ten, który właśnie przemija ...

W oczekiwaniu na Świętego Mikołaja ........
W dniu 15.12.2017r. dzięki sklepowi Auchan Bielany Wrocławskie podopieczni Stowarzyszenia "A JEDNAK"
oraz uczniowie SOSW nr 1 otrzymali świąteczne upominki. Serdeczne podziękowania dla Pani Adrianny Warzychy
  W dniach 25.06.2017 - 08.07.2017r. braliśmy udział w Wyjazdowych warsztatach rozwoju społecznego i osobistego
"A JEDNAK"
 
Pogoda w tym roku nas nie oszczędziła, ale mimo wiatru i deszczu z uśmiechem na twarzy aktywnie spędzaliśmy czas. Braliśmy udział w warsztatach, imprezach, jeździliśmy na wycieczki, spacerowaliśmy.
             
Dziękujemy tym, bez których wyjazd wakacyjny by się nie odbył:
        
zapraszamy do fotorelacji    →
Wyjazdowe warsztaty rozwoju społecznego i osobistego "A JEDNAK"
25.06.2017 - 08.07.2017
              

Nadrzędnym celem projektu jest zaspokojenie potrzeb oraz podniesienie poziomu życia osób niepełnosprawnych intelektualnie. Zasadne staje się wiec, stworzenie takich warunków, aby osoby te „żyły ze społeczeństwem i w społeczeństwie”, a nie obok niego. Realizacja projektu to wspieranie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną w otwartym środowisku zewnętrznym. W ramach projektu planuje się:

1. Warsztaty nabywania kompetencji społecznych. Zasadniczy celem warsztatów jest podniesienie kompetencji społecznych w zakresie:

·  Tworzenia realnego obrazu własnej osoby z uwzględnieniem swoich możliwości i ograniczeń.

·  Nazywanie i różnicowanie emocji swoich i innych.

· Nazywanie i podejmowanie ról społecznych adekwatnie do wieku i możliwości.

· Budowanie prawidłowych relacji z drugim człowiekiem.

· Stosowanie norm i zasad współżycia społecznego.

·  Nauka właściwych zachowań w zależności od miejsca i osób z którymi przebywamy.  

2. Warsztaty nabywania kompetencji osobistych:

Zasadniczym celem warsztatów jest rozwój umiejętności w zakresie samoobsługi, zaradności życiowej oraz dbałości oz zdrowie. Warsztaty będą realizowane w formie praktycznego działania poprzez:

· Nabywanie umiejętności z zakresu higieny osobistej, dbania o wygląd zewnętrzny.

· Nabywanie umiejętności z zakresu przygotowywania i spożywania posiłków.

· Nabywanie umiejętności z zakresu samodzielnego ubierania się.

· Nabywanie umiejętności z zakresu wykonywania prac porządkowych.

· Nabywanie umiejętności organizowania własnego czasu wolnego.

· Inicjowanie działań z zakresu dbania o zdrowie: Nordic Walking, spacery, zajęcia sportowo – rekreacyjne.

3. Imprezy integracyjne:

Zasadniczym celem jest rozwój stosunków interpersonalnych w grupie, budowanie poczucia własnej wartości oraz empatii poprzez m.in.:

· Dyskoteki, ognisko

· Dzień działań twórczych.

· Gry terenowe.

4. Korzystanie z atrakcji turystycznych miejscowości Grzybowo i okolicy (m.in. wycieczki do Kołobrzegu).

Zasadniczym celem jest wykorzystanie nabywanych podczas warsztatów umiejętności w działaniu praktycznym w miejscach osadzonych w środowisku społecznym.

Zapraszamy do fotorelacji po powrocie :)

              Z okazji zbliżającego się Nowego Roku
życzymy nadziei, własnego skrawka nieba,
filiżanki dobrej, pachnącej kawy.
Odpoczynku, zwolnienia oddechu,
 nabrania dystansu do tego co wokół.
Wielu chwil roziskrzonych śmiechem i dobrymi wspomnieniami.


Stowarzyszenie "A JEDNAK"
Wszystko co dobre szybko się kończy...
W dniach 27.06.2016 - 08.07.2016 podopieczni  Stowarzyszenia uczestniczyli w kolonii letniej w Międzygórzu. Wypoczynek dofinansowany był przez Gminę Wrocław /dotacja w wysokości 20 000 zł./
zapraszamy do pierwszej części galerii  →    więcej zdjęć w galerii po wakacjach ;)

W 24 godziny dojechali na rowerach z Wrocławia do Olszyna

na rzecz Stowarzyszenia "A JEDNAK".
Marzenia o Normalce zaczynają się realizować.
Dziękujemy!

http://www.radiowroclaw.pl/articles/view/54691/Rowerami-z-Wroclawia-do-Olsztyna-by-pomoc-dzieciom 


 http://www.gazetawroclawska.pl/wiadomosci/a/cala-dobe-beda-jechac-na-rowerach-chca-pomoc-chory m-dzieciom,10098910/

 

http://wiadomosci.onet.pl/wroclaw/rowerem-na-mazury-w-24-godziny-w-szczytnym-celu/fs2wmpWielki finał 05.06.2016r. w Auchan Bielany Wrocławskie za nami
       
       

Projekt "Zaczarowani"
w ramach grantu otrzymanego z Fundacji Auchan
dobiega końca.
W ramach projektu:
powstała sala integracji sensorycznej

powstała sala multimedialna

przeprowadzono cykl warsztatów dla młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną pt. "Oswoić dorosłość. Oswoić niepełnosprawność" przeprowadzono cykl warsztatów dla rodziców uczestników projektu pt. "Oswoić dorosłość. Oswoić niepełnosprawność" przeprowadzono cykl warsztatów dla uczniów i nauczycieli szkół masowych pt. "Oswoić dorosłość. Oswoić niepełnosprawność" odbyły się spotkania w ramach Teatru Integracyjnego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz oraz ich rówieśników ze szkół masowych
       
  uczniowie SOSW 1 we Wrocławiu uczestniczyli w warsztatach praktycznych na terenie Auchan Bielany Wrocławskie  
       
Już dzisiaj zapraszamy na Wielki Finał projektu
w dniu 05.06.2016r. o godz. 13.00 w Auchan Bielany Wrocławskie

Auchan Bielany Wrocławskie wspiera nasze Stowarzyszenie
       
  w dniu 14.05.2016 z inicjatywy Pani Adrianny Warzychy w Auchan Bielany Wrocławskie sprzedawano ciasto.
Dochód ze sprzedaży przekazano na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
DZIĘKUJEMY !!!!!

 
 

KOLONIA LETNIA W MIĘDZYGÓRZU

w dniach 27.06 – 08.07.2016r.

„Po zdrowie i przygodę – na górskim szlaku. Międzygórze 2016”

 

w ramach konkursu ogłoszonego przez Gminę Wrocław

„Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - WYJAZDOWE LATO 2016

dofinansowanie na kwotę 20 000 zł.

W programie:

Zajęcia zapewniające poprawę zdrowia i kondycji fizycznej: wycieczki piesze po szlakach górskich, gry terenowe, zajęcia Zumba Kids, Zajęcia Nordic Walking.

Zajęcia programowe / zajęcia profilaktyki antyalkoholowej, przeciwdziałania uzależnieniom

Wycieczka jednodniowa do Kłodzka  (Twierdza Kłodzka, Minieuroland), Kletno (Jaskinia Niedźwiedzia)

Korzystanie z atrakcji turystycznych Międzygórza i okolic: Ogród Bajek, Zapora Wodna, Wodospad Wilczki, Jaskinia Niedźwiedzia, kąpielisko w Starej  Morawie.

W odpowiedzi na nasz telegram:

Janusz Rodak po powrocie z czerwcowego rajdu do Kołobrzegu zapowiedział kolejną akcję:

Cel został osiągnięty. Rajd się zakończył i wróciliśmy do pracy, ale to nie koniec. Na przyszły rok planujemy kolejną edycję rajdu bo jest wiele ośrodków, które potrzebują wsparcia.

Po naradzie z kolegami, z grupy rowerzystów „Fortaco Wrocław”, zdecydowali że w przyszłym roku w czerwcu przejadą trasę z Wrocławia do Olsztyna. Tym razem celem rajdu jest wsparcie dla Stowarzyszenia „A JEDNAK”, które chce zorganizować miejsce do aktywizacja społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie.
                                                Na naszej stronie pr
zeczytali:
                                                Nie ważne kim jesteś ani ile masz lat.
                                                Masz pomysł w jaki sposób zgromadzić środki na „Normalkę”?
                                                                                 
no i powiedzieli – jedziemy. Dla Nich to „Normalka” :-)

ZACZAROWANYCH ŚWIĄT ....
Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?
Dlaczego śpiewamy kolędy?   

 

Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa. 
Dlatego, żeby podawać sobie ręce. 
Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie. 
Dlatego, żeby sobie przebaczać.

ZACZAROWANI" RUSZAJĄ

"NORMALKA" W ZASIĘGU RĘKI

STOWARZYSZENIE  „A JEDNAK”

SZUKA MIEJSCA DLA swoich podopiecznych

MARZYMY O WŁASNYM MIEJSCU – LOKALU

„NORMALKA”

jest  MARZENIEM, które CHCEMY ZAMIENIĆ W RZECZYWISTOŚĆ


Stowarzyszenie "A JEDNAK i Fundacja Auchan
"ZACZAROWANI"

W ramach otrzymanego grantu powstają dwie pracownie: multimedialna i integracji sensorycznej. Realizowane będą warsztaty dla młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodziców / opiekunów, a także warsztaty dla uczniów i nauczycieli szkół masowych. Finał już w czerwcu :)


kolonia letnia "PO ZDROWIĘ I PRZYGODĘ  na górskim szlaku Łopuszna 2015"

 

 W tym roku wyjechaliśmy na kolonię w góry do Łopusznej. Przywitały nas piękne widoki na  Gorce i Tary. Wrażeń było porównywalnie dużo jak nad morzem. Wędrowaliśmy szlakami górskimi, poznaliśmy kulturę i smaki podhala i okolic. Byliśmy w: Zakopanym - wjechaliśmy kolejką na Gubałówkę. Część grupy zwiedzała muzeum podczas gdy pozostali wjechali wyciągiem na Wielką Krokiew, z której obserwowali trening naszych skoczków. Nowym Targu byliśmy na basenie i w kinie. Przepiękne widoki podziwialiśmy płynąc statkiem w Niedzicy. Odwiedziliśmy jedną z góralskich bacówek. Ogrom radości dała nam zabawa w Rabkolandzie w Rabce Zdrój.

Jak co roku odbyły się także imprezy kolonijne: Chrzest kolonijny, Wybory Miss i Mistera kolonii, Mini playback show, Mam talent, Dyskoteki, Zajęcia z profilaktyki zdrowotnej

 

 

STOP PODCZAS NIEDZIELNYCH ZAKUPÓW!!!
"ZACZAROWANI" w Auchan Bielany  Wrocławskie

WSPÓŁPRACA
    

ul. Brzeska 9/17, 50 - 430 Wrocław   KRS 0000357690     NIP 894 300 06 44   REGON 021281853

BZ WBK S.A. 17 1090 1522 0000 0001 1431 5902

email: biuro.ajednak@o2.pl   tel. 609 564 844