logo pfron
logo wrocław

JESTEM ZACZAROWANA… ANA …. ANA

Pewnego razu ktoś postanowił zniszczyć ten świat  i poróżnić radość z marzeniem – czary znikały…. Wszędzie słyszałam kpinę ( ha, ha, ha) i widziałam wrogie spojrzenia. …..Wiesz o czym mówię?  Spotkałeś ją kiedyś….. ? Radość pokłóciła się z marzeniem, smutek ujrzał światło dnia, rozpacz  pochwyciła się z żalem za ręce. Tak się zdarza, kiedy ktoś wyrządzi nam krzywdę – znasz to uczucie????……..Smutek pojawia się pierwszy, potem dopada nas  rozpacz, wściekłość …. żal. Dumo jesteś z siebie zadowolona? …. potrafisz przebaczać?…… Nie ma słońca…., nie widzę go …….Ale zaraz ….zaraz  tam jest ono … …duże …, solidne.. To moje drzewo, moje istnienie, moje natchnienie. Radości przyzywam cię …. chcę słońca, chcę poczuć je w swoich dłoniach …. Proszę chcę być znowu  zaczarowana……………..Chcę zwyciężyć …..zwyciężyłam …………. Mam słońce na dłoni….

Zasadniczym celem projektu było prowadzenie zajęć, działań zmierzających do aktywizacji społecznej, podniesienia poziomu życia, równoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną poprzez realizację następujących zajęć:

Zajęcia wspierające rozwój osobisty i społeczny

Efektem zajęć było wyposażenie uczestników w umiejętności niezbędne do pełnienia różnych ról społecznych (m.in. dziecka, ucznia, młodzieży, kobiety, mężczyzny).

Finałem zajęć było przeprowadzenie sesji fotograficznej w Galerii Dominikańskiej. W trakcie zajęć odbyły się wyjścia do Szkoły Policealnej Kosmetycznej –  celem, których było przygotowanie uczestników do sesji zdjęciowej (makijaż, fryzury, ubiór).

Zajęcia wpierające rozwój umiejętności praktycznych

Efektem zajęć było wyposażenie uczestników w umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania, zaradność życiową, wdrożenie do prac społecznie użytecznych, wyrobienie właściwych postaw wobec pracy, przygotowanie do pełnienia roli pracownika.

Finałem zajęć była możliwość obsługi zamówionego poczęstunku, cateringu podczas przedstawienia, wernisażu w Filharmonii.

Zajęcia wspierające rozwój artystyczny / muzyczno – teatralne

Efektem był rozwój wiary we własne siły możliwości, rozwój otwartości i śmiałości w kontaktach społecznych.

Finałem zajęć było przedstawienie w Filharmonii Wrocławskiej.

Zajęcia wspierające rozwój artystyczny / plastyczne

Efektem był rozwój wiary we własne siły możliwości, rozwój otwartości i śmiałości w kontaktach społecznych.

Finałem zajęć był wernisaż w Filharmonii Wrocławskiej.

Wszystkie prowadzone zajęcia, działania ukierunkowane były na wspieranie funkcjonowania osób niepełnosprawnych intelektualnie w różnych rolach społecznych oraz w różnych środowiskach.

Ważnym elementem projektu była  także próba zmiany świadomości społecznej w zakresie postrzegania, zrozumienia potrzeb osób niepełnosprawnych. Dlatego też  zajęcia osadzone były różnych miejscach, sytuacjach społecznych.