fundacja auchan

Zaczarowani ruszają „Normalka w zasięgu ręki”

Zasadniczym zadaniem projektu jest dbanie o własne zdrowie. Aby zadanie to mogło zostać zrealizowane niezbędne do tego są systematyczne działania terapeutyczne, edukacyjne i wychowawcze  z osobami  z niepełnosprawnością intelektualną  w zakresie poszerzania, nabywania i utrwalania   kompetencji osobistych, samorozwoju oraz samokształcenia  (kompetencje społeczne i emocjonalne). Tylko tak zintegrowane działania mają szansę  przyczynić się  do efektywnego włączania społecznego tej grupy osób.

Działania zrealizowane w ramach projektu:

Warsztaty w zakresie dbania o własne zdrowie

Zorganizowano oraz przeprowadzono warsztaty w zakresie dbania o własne zdrowie (zdrowie odżywianie, aktywność ruchowa, unikanie szkodliwych czynników, samoobsługa i zaradność życiowa jako kształtowanie kompetencji osobistych), samorozwoju, samokształcenia (kształtowanie kompetencji społecznych, emocjonalnych).

zdjęcie projekt auchan 2018 (4)
projekt auchan 2018 zdjęcie 1

Warsztaty wyjazdowe zima 2018

Warsztaty wyjazdowe miały  na celu wspieranie uczestników w działaniu praktycznym w otwartym środowisku społecznym.

projekt auchan 2018 zdjecie (10)
projekt auchan 2018 zdjecie (9)

Warsztaty wyjazdowe lato 2018

Warsztaty wyjazdowe miały  na celu wspieranie uczestników w działaniu praktycznym w otwartym środowisku społecznym.

projekt auchan 2018 zdjecie 11
projekt auchan 2018 zdjecie 88

Warsztaty praktyczne na terenie Auchan Bielany Wrocławskie

Warsztaty miały na celu wyposażenie uczestników w konkretne umiejętności praktyczne, których uzyskanie pozwoli na funkcjonowanie w środowisku społecznym oraz przybliży do wykonywania pracy wspomaganej w dostępnym dla każdego zakresie.

projekt auchan 2018 zdjecie (5)
projekt auchan 2018 zdjecie (6)

Sesja fotograficzna na terenie Auchan Bielany Wrocławskie

Przeprowadzono sesję fotograficzną, której efektem było wydanie kalendarza.

projekt auchan 2018 zdjecie (2)
projekt auchan 2018 zdjecie (1)

Akcje społeczne

Zorganizowano oraz przeprowadzono akcje społeczne na terenie Auchan Bielany Wrocławskie. Środki zebrane  w tym czasie zostały przekazane na cele statutowe Stowarzyszenia.

działania z Auchan Bielany Wrocławskie (7)
działania z Auchan Bielany Wrocławskie (9)