wrocław gmina logo
logo stowarzyszenie a jednak

Warsztaty wyjazdowe realizowane były w ramach ofert 19a. Zrealizowano:

Warsztaty wyjazdowe rozwoju społecznego i osobistego „A JEDNAK” 25.06-08.07.2017r. Grzybowo.

Warsztaty wyjazdowe rozwoju osobistego i społecznego „A JEDNAK” 25.06-05.07.2018 Duszniki Zdrój.

Warsztaty wyjazdowe rozwoju osobistego i społecznego „A JEDNAK” 19 – 21.10.2018r. i 07 – 09.12.2018r. Duszniki Zdrój.

Warsztaty wyjazdowe rozwoju osobistego i społecznego „A JEDNAK” 04 – 08.02.2019r. Duszniki Zdrój.

Warsztaty wyjazdowe rozwoju osobistego i społecznego „A JEDNAK” 17 – 21.02.2020r. Duszniki Zdrój.

Nadrzędnym celem projektów było zaspokojenie potrzeb oraz podniesienie poziomu życia osób niepełnosprawnych intelektualnie. Zasadne stało się wiec, stworzenie takich warunków, aby osoby te „żyły ze społeczeństwem i w społeczeństwie”, a nie obok niego. Tylko takie podejście likwiduje negatywne skutki życia w izolacji oraz pozwala na realizacje następujących celów szczegółowych:

Rozwijanie kompetencji osobistych:  wspieranie w niezależnym funkcjonowaniu, dążenie do usamodzielnienia poprzez wyrabianie zaradności osobistej.

Rozwijanie kompetencji społecznych: nauka właściwych zachowań, stosowanie norm i zasad współżycia społecznego w zależności od miejsca i osób z którymi przebywamy.

Tworzenie warunków zapewniających osobom niepełnosprawnym intelektualnie równoprawne uczestnictwo w życiu społecznym, przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu.

Kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.

W ramach projektu odbyły się:

Zajęcia nabywania kompetencji osobistych.

Warsztaty nabywania kompetencji społecznych

Warsztaty /zajęcia interakcyjne

Korzystanie z przestrzeni publicznej, miejsc użyteczności publicznej