gmina wroclaw logo
logo stowarzyszenie a jednak

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez alternatywne formy edukacji „Od aktywności do twórczości”

Realizacja projektu umożliwiła przekazywanie wiedzy, nabywanie nowych umiejętności, rozwijanie uzdolnień, zainteresowań w zupełnie odmiennych warunkach niż w systemie klasowo – lekcyjnym. Wszystkie podejmowane działania dostosowane były do indywidualnych możliwości uczniów. Dzięki zorganizowaniu czasu wolnego uczniom niepełnosprawnym, stworzono im okazję do wspólnego spędzania czasu, bycia w grupie rówieśniczej, zawierania znajomości, przyjaźni. Oferta zajęć pozalekcyjnych w mieście nie jest dostosowana i przygotowana na udział w niej osób niepełnosprawnych intelektualnie, co w istotny sposób potwierdza zasadność realizacji projektu.

w ramach projektu prowadzono:

zajęcia teatru cieni – zakończone przedstawieniem

zajęcia karate – zakończone pokazem karate

zajęcia plastyczne –  zakończone wystawą oraz wydaniem kalendarza