wrocław gmina logo
logo stowarzyszenie a jednak

„Klub środowiskowy dla osób niepełnosprawnych „A JEDNAK”  prowadzony był w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 we Wrocławiu przy ul. Wejherowskiej 28. dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

W trakcie działalności klubu realizowano zajęcia edukacyjno – terapeutyczne  (zajęcia manualne, kulinarne, terapeutyczne,  trening umiejętności społecznych i emocjonalnych, muzykoterapię, zajęcia psychoruchowe, inne zajęcia w zależności od indywidualnych potrzeb uczestników)  Wszystkie planowane zajęcia dostosowane były  do potrzeb oraz możliwości uczestników. W czasie wyżej wymienionych zajęć  uczestnicy byli  zabierani na zajęcia indywidualne logopedyczne.

Działania na rzecz osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną realizowano w formie projektów:

Warsztaty dla osób niepełnosprawnych “A JEDNAK” w okresie o 17.10.2011 do  31.12.2011

Klub środowiskowy dla osób niepełnosprawnych “AJEDNAK” w okresie I – XII 2012r.

“Razem być” – zajęcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim w okresie od 08.01.2013r. do 28.02.2013

Klub środowiskowy dla osób niepełnosprawnych “AJEDNAK” w okresie III – XII 2013r.

Klub środowiskowy dla osób niepełnosprawnych “AJEDNAK” w okresie I – III 2014r.