Stowarzyszenie "A JEDNAK"

 Wszystko ma swój początek. Odwieczne prawo życia. Przeżywamy wzloty, przyjmujemy  porażki. Radość, euforia, nostalgia, smutek. Kolejność dowolna, dowolny scenariusz życia. Życia Twojego, Jego czy Mojego. W każdej chwili możesz być na Moim miejscu, a ja na Twoim. Może być ta sama historia, zmienią się tylko imiona. Jestem wrażliwa na Ciebie, chciałabym abyś Ty wrażliwy był na Mnie. To co dajemy innym wraca  do nas.” 

„Hodie mihi, cras tibi”

    strona główna                                      podaruj nam 1 % swojego podatku  
 

Wyjazdowe warsztat
rozwoju społecznego i osobistego "A JEDNAK"

Grzybowo 2017 w dniach 25.06.2017 - 08.07.2017

 

Projekt realizowany w trybie pozakonkursowym

w ramach artykułu 19a. Sfinansowany przez Gminę Wrocław  ze środków PFRON na kwotę 10 000 zł.

 

galeria

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży 

WYJAZDOWE LATO 2016

"Po zdrowie i przygodę - na górskim szlaku Międzygórze 2016"

w okresie 27.06. 08.07.2016
Projekt realizowany w ramach konkursu ogłoszonego

przez Gminę Wrocław. 

Dofinansowanie na  kwotę 20 000 zł.

galeria    


Projekt "ZACZAROWANI" I - VI 2016r.
grant otrzymany z Fundacji Auchan na kwotę 12 500
          
Działania zrealizowane w ramach projektu:
Zakupiono sprzęt oraz utworzono salę integracji sensorycznej Zakupiono sprzęt oraz utworzono salę multimedialną Uczniowie SOSW 1 we Wrocławiu uczestniczyli w warsztatach praktycznych na terenie Auchan Bielany Wrocławskie
Przeprowadzono cykl warsztatów dla młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną pt. "Oswoić dorosłość. Oswoić niepełnosprawność" Odbyły się spotkania w ramach Teatru Integracyjnego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz oraz ich rówieśników ze szkół masowych
Przeprowadzono cykl warsztatów dla rodziców uczestników projektu pt. "Oswoić dorosłość. Oswoić niepełnosprawność"
Przeprowadzono cykl warsztatów dla uczniów i nauczycieli szkół masowych pt. "Oswoić dorosłość. Oswoić niepełnosprawność" Przeprowadzono cykl warsztatów dla pracowników Auchan Bielany Wrocławskie  pt. "Oswoić dorosłość. Oswoić niepełnosprawność"
W dniu 05.06.2016r.  w Auchan Bielany Wrocławskie odbył się finał projektu w ramach którego zaprezentowano przedstawienie Teatru Integracyjnego, uczestnicy projektu obsługiwali kasy oraz catering.

 

W 24 godziny dojechali na rowerach

z Wrocławia do Olszyna

na rzecz Stowarzyszenia "A JEDNAK"

 

http://www.radiowroclaw.pl/articles/view/54691/Rowerami-z-Wroclawia-do-Olsztyna-by-pomoc-dzieciom 

 

 http://www.gazetawroclawska.pl/wiadomosci/a/cala-dobe-beda-jechac-na-rowerach-chca-pomoc-chory m-dzieciom,10098910/

 

http://wiadomosci.onet.pl/wroclaw/rowerem-na-mazury-w-24-godziny-w-szczytnym-celu/fs2wmp

 

REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZLECANA ZE ŚRODKÓW

PFRON – I EDYCJA

„Zaczarowani”

zajęcia od 02.09.2014r. do 24.12.2014r.

Wrocław miastem przyjaznym dla osób niepełnosprawnych

dofinansowanie na kwotę 20 000 zł.

Zasadniczym celem projektu jest prowadzenie zajęć, działań zmierzających do aktywizacji społecznej, podniesienia poziomu życia, równoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną poprzez prowadzenie następujących zajęć:

Zajęcia wspierające rozwój osobisty i społeczny

Efekt zajęć: wyposażenie uczestników w umiejętności niezbędne do pełnienia różnych ról społecznych (m.in. dziecka, ucznia, młodzieży, kobiety, mężczyzny).

Finał zajęć: sesja fotograficzna w Galerii Dominikańskiej. W trakcie zajęć odbyły się wyjścia do Szkoły Policealnej Kosmetycznej –  celem, których było przygotowanie uczestników do sesji zdjęciowej (makijaż, fryzury, ubiór).

Zajęcia wpierające rozwój umiejętności praktycznych

Efekt zajęć:  wyposażenie uczestników w umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania, zaradność życiowa, wdrożenie do prac społecznie użytecznych, wyrobienie właściwych postaw wobec pracy, przygotowanie do pełnienia roli pracownika.

Finał zajęć: możliwość obsługi zamówionego poczęstunku, cateringu podczas przedstawienia, wernisażu w Filharmonii.

 

Zajęcia wspierające rozwój artystyczny

muzyczno – teatralne

Efekt zajęć: rozwój wiary we własne siły możliwości, rozwój otwartości i śmiałości w kontaktach społecznych.

Finał zajęć: przedstawienie w Filharmonii Wrocławskiej.

 

Zajęcia wspierające rozwój artystyczny

plastyczne

Efekt zajęć: rozwój wiary we własne siły możliwości, rozwój otwartości i śmiałości w kontaktach społecznych.

Finał zajęć: wernisaż prac w Filharmonii Wrocławskiej.

sesja fotograficzna Galeria Dominikańska 29.11.2014r.

                       
             

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży 

WYJAZDOWE LATO 2015

"Po zdrowie i przygodę - na górskim szlaku Łopuszna 2015"

w okresie 27.06. 10.07.2015
Projekt realizowany w ramach konkursu ogłoszonego

przez Gminę Wrocław. 

Dofinansowanie na  kwotę 30 000 zł.

galeria

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

WYJAZDOWE LATO 2014

"Po zdrowie i przygodę - Jastrzębia Góra 2014"

w okresie 28.06. 11.07.2014
Projekt realizowany w ramach konkursu ogłoszonego przez Gminę Wrocław. 

Dofinansowanie na  kwotę 32 000 zł.

galeria

 

Klub środowiskowy dla osób niepełnosprawnych "AJEDNAK"

W okresie I - III 2014r.
Projekt realizowany w ramach konkursu ogłoszonego przez Gminę Wrocław: Prowadzenie klubów środowiskowych w celu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Dofinansowanie na  kwotę 14 800 zł.


 

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

WYJAZDOWE LATO 2013

"Wakacyjna akademia przygody"

W okresie 29.06. 11.07.2013
Projekt realizowany w ramach konkursu ogłoszonego przez Gminę Wrocław. 

Dofinansowanie na  kwotę 27 316 zł

galeria 

 

Klub środowiskowy dla osób niepełnosprawnych "AJEDNAK"

W okresie III - XII 2013r.
Projekt realizowany w ramach konkursu ogłoszonego

przez Gminę Wrocław:

Prowadzenie klubów środowiskowych w celu zagospodarowania

czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Dofinansowanie na  kwotę 45 000

 

 

"Razem być" - zajęcia dla osób niepełnosprawnych

intelektualnie w stopniu głębokim

Projekt realizowany w trybie pozakonkursowym

w ramach artykułu 19a. Sfinansowany przez Gminę Wrocław 

w okresie od 08.01.2013r. do 28.02.2013

na kwotę 10 000 zł.


 

 

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

WYJAZDOWE LATO 2012

"Wakacje z przygodą"

W okresie 30.06. 13.07.2012
Projekt realizowany w ramach konkursu ogłoszonego

przez Gminę Wrocław. 

Dofinansowanie z Gminy Wrocław 25 530 zł.

Dofinansowanie z Kuratorium 4 000 zł

galeria

 

Klub środowiskowy dla osób niepełnosprawnych "AJEDNAK"

W okresie I - XII 2012r.
Projekt realizowany w ramach konkursu ogłoszonego

przez Gminę Wrocław:

Prowadzenie klubów środowiskowych w celu zagospodarowania

czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Dofinansowanie na  kwotę 44 820

Warsztaty dla osób niepełnosprawnych "A JEDNAK"

Projekt realizowany w trybie pozakonkursowym

w ramach artykułu 19a. Sfinansowany przez Gminę Wrocław:

w okresie od 08.01.2013r. do 28.02.2013

na kwotę 10 000 zł.

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

WYJAZDOWE LATO 2011

"Jestem więc działam - aktywne wakacje"

W okresie 11 - 23. 07.2011
Projekt realizowany w ramach konkursu ogłoszonego przez Gminę Wrocław. 

Dofinansowanie na kwotę 2 200 zł.

galeria

 

 "OD AKTYWNOŚCI DO TWÓRCZOŚCI"

w okresie III 2011 - XII 2012

Projekt realizowany w ramach konkursu ogłoszonego przez Gminę Wrocław: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez alternatywne formy edukacji. Dofinansowanie na kwotę 21 000 zł.   


Projekt został przygotowany z myślą o zagospodarowaniu czasu wolnego uczniom niepełnosprawnym intelektualnie poprzez alternatywne formy edukacji, wspierające rozwój dzieci i młodzieży. Realizacja projektu pozwala na przekazywanie wiedzy, nabywanie nowych umiejętności, rozwijanie uzdolnień, zainteresowań w zupełnie odmiennych warunkach niż w systemie klasowo – lekcyjnym. Wszystkie podejmowane działania dostosowane są do indywidualnych możliwości uczniów. Istotne wydaje się także, że dzięki zorganizowaniu czasu wolnego uczniom niepełnosprawnym, stwarzamy im okazję do wspólnego spędzania czasu, bycia w grupie rówieśniczej, zawierania znajomości, przyjaźni. Proponowane alternatywne formy edukacji mają na celu pobudzanie i usprawnianie procesów wizualnych i poznawczych, rozwój wszechstronnej osobowości ucznia. Co w przyszłości zwiększa szanse na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, a także aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym. W ramach projektu prowadzono:

ZAJĘCIA KARATE
TEATR CIENI
INSPIRACJE PLASTYCZNE
"Cztery pory roku" 
WSPÓŁPRACA
 

ul. Trawowa 25/1 54 - 614 Wrocław         KRS 0000357690     NIP 894 300 06 44          REGON 021281853

BZ WBK S.A. 17 1090 1522 0000 0001 1431 5902            email: biuro.ajednak@o2.pl         tel. 660  423 228, 609 564 844